Privacyverklaring

 

Miranda de Rijk Fotografie

Kasteel-Traverse 90

5701 NR  HELMOND

KvK nummer: 64931625

 

Waarom deze privacyverklaring?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd aan welke regels ondernemingen die persoonsgegevens verwerken zich dienen te houden. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Denk aan je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres, je IP adres, een foto, kenteken, bankrekeningnummer, enz.

 

Omdat je persoonsgegevens met Miranda de Rijk Fotografie deelt als je klant bent of als je contact hebt en een offerte of informatie aanvraagt, informeert Miranda de Rijk Fotografie je in deze privacyverklaring hoe Miranda de Rijk Fotografie omgaat met jouw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die Miranda de Rijk Fotografie verwerkt

Miranda de Rijk Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van diensten van Miranda de Rijk Fotografie en/of omdat je zelf gegevens aan Miranda de Rijk Fotografie hebt verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Miranda de Rijk Fotografie verwerkt. De persoonsgegevens met een * zijn verplicht. De overige persoonsgegevens zijn optioneel:

-          Voor- en achternaam *

-          Adresgegevens *

-          Telefoonnummer *

-          E-mailadres *

-          Geboortedatum kinderen

-          Bankrekeningnummer

-          Foto’s

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de bijzondere persoonsgegevens die Miranda de Rijk Fotografie verwerkt:

-          medische gegevens

-          foto’s

 

Miranda de Rijk Fotografie heeft niet de intentie om gevoelige gegevens te verwerken die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Miranda de Rijk Fotografie verwerkt ze soms wel omdat er gevoelige persoonsgegevens in foto’s kunnen staan. Bijvoorbeeld ; het dragen van een hoofddoek is een geloofsovertuiging, maar is te zien op een foto. Verder kan het nodig zijn voor Miranda de Rijk Fotografie om medische gegevens (bijvoorbeeld over het verloop van een bevalling) te weten voor het veilig kunnen doen van een newbornshoot. Miranda de Rijk Fotografie voert uiteraard de opdracht uit, maar doet verder niets met deze gevoelige gegevens.

 

Daarnaast heeft Miranda de Rijk Fotografie niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat Miranda de Rijk Fotografie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@mirandaderijkfotografie.nl, dan verwijdert Miranda de Rijk Fotografie deze informatie.

 

Met welk doel verwerkt Miranda de Rijk Fotografie persoonsgegevens?

Miranda de Rijk Fotografie verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegeven om haar werk goed te kunnen doen. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om:

         Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om opdrachten uit te kunnen voeren

         Goederen en diensten bij je af te leveren

         Jouw betaling af te kunnen handelen

         Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.

         Voor portfolio-doeleinden (website, social media); na toestemming klant

         Om de shoot veilig te laten verlopen (newbornshoot)

         Om de shoot zo goed mogelijk voor te bereiden

         Marketingdoeleinden; na toestemming klant

 

Miranda de Rijk Fotografie gebruikt dus ook persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van diensten of aanbieding, bijvoorbeeld via e-mails, of aanbiedingen op de website. Miranda de Rijk Fotografie gebruikt jouw persoonsgegevens pas voor marketingactiviteiten of voor portfolio-doeleinden als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

 

Hoe lang bewaart Miranda de Rijk Fotografie persoonsgegevens?

Miranda de Rijk Fotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

·         Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als je alleen informatie hebt aangevraagd, maar geen klant bent geworden.

·         Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan wordt jouw dossier (en de daarin vastgelegde persoonsgegevens) nadat de overeenkomst is geëindigd nog vijf jaar bewaard.

·         Van foto’s die in opdracht zijn gemaakt, worden de RAW-bestanden 1 jaar bewaard, en de Jpeg-bestanden worden zo lang mogelijk bewaard; dit als extra back-up voor de klant mocht die foto’s kwijt raken.

·         Indien Miranda de Rijk Fotografie medische gegevens heeft ontvangen om een newborn shoot goed te kunnen uitvoeren, dan worden deze direct na de shoot verwijderd.

·         Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt Miranda de Rijk Fotografie jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

 

Met mijn opdrachtgevers is een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat zij de persoonsgegevens voor niets anders gebruiken dan waarvoor Miranda de Rijk Fotografie toestemming voor heeft gegeven.

 

Miranda de Rijk fotografie deelt persoonsgegevens met derden buiten de EU. Deze hebben verklaard dat zij jouw persoonsgegevens correct beschermen.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Dit soort cookies gebruikt Miranda de Rijk Fotografie, omdat er social media buttons op de website voorkomen.

 

We willen het jou namelijk zo makkelijk mogelijk maken om berichten op de website van Miranda de Rijk Fotografie te delen. Dat kan door middel van een aantal social media buttons, namelijk die van Facebook en Instagram. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie hierover vind je in de help-functie van jouw internetbrowser.

 

Deze toestemming is overigens niet nodig als het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Miranda de Rijk Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Miranda de Rijk Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar sturen naar privacy@mirandaderijkfotografie.nl.

 

Je dient je bij zo’n verzoek natuurlijk wel te identificeren, zodat Miranda de Rijk Fotografie er zeker van kan zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Om die reden vraagt Miranda de Rijk Fotografie jou om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

 

Op zo’n verzoek wordt altijd binnen vier weken gereageerd.

 

Beveiligen van jouw persoonsgegevens

Miranda de Rijk Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Miranda de Rijk Fotografie heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Zo worden jouw gegevens enkel op goed beveiligde servers bewaard, waarbij Miranda de Rijk Fotografie alle beveiligingsmogelijkheden gebruikt. Miranda de Rijk Fotografie gebruikt alleen complexe wachtwoorden en tweetraps authentificatie waar beschikbaar.

 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Miranda de Rijk Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Miranda de Rijk Fotografie via privacy@mirandaderijkfotografie.nl.

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

 

Heb je toch een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Miranda de Rijk Fotografie, dan geeft de AVG je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bezoek-adres
-Alleen op afsrpaak!:

Miranda de Rijk Fotografie

Hortsedijk 81

5708 HC Helmond 

Miranda de Rijk Fotografie,

Fotografie van newborn, baby, cakesmash & zwangerschap.

Tel: 06-47216065
KVK; 64931625